ACETATE 800 SATIN - BLACK

$7.59
800@BLACK
+


ACETATE 800 SATIN - BLACK
#1.5-BLACK: 5/16" x 100yds $7.59
#2-BLACK: 7/16" x 100yds $7.76
#3-BLACK: 9/16" x 100yds $8.04
#5-BLACK: 7/8" x 100yds $12.08
#9-BLACK: 1-5/16" x 100yds $14.49
#40-BLACK: 2-1/2" x 50yds $13.28
#100-BLACK: 4" x 50 yds $11.44

No posts found

Write a review
800@WHITE
$7.59
ACETATE 800 SATIN - WHITE, decoration, wrapping, bows, festive, decoracion, envolver, moños, festivo
+

800@ROYAL
$12.08
ACETATE 800 SATIN - ROYAL, decoration, wrapping, bows, festive, decoracion, envolver, moños, festivo
+

800@SILVER GRAY
$7.59
ACETATE 800 SATIN - SILVER GRAY, decoration, wrapping, bows, festive, decoracion, envolver, moños, festivo
+